— декларация и уплата акцизов за август 2022, за июнь 2022, за март 2022
— банковская гарантия для освобождения от акциза за август 2022, за июнь 2022, за март 2022